ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงบประมาณตรวจติดตามโครงการสาย แยก ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึกฯ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

25 ส.ค. 2558

 

เมื่อวันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2558 คณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงบประมาณจำนวน 8 ท่าน นำโดย นายสุธี์ ดิฐสถาพรเจริญ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ ได้ติดต


รายละเอียด...

.................................................................................

โครงการก่อสร้างถนนสาย บ้านใต้ - ท้องนายปาน (ตอนที่ 2) อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งเตือนมายังประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางผ่านถนนก่อสร้างนี้

14 ส.ค. 2558

 

โครงการก่อสร้างถนนสาย บ้านใต้ - ท้องนายปาน (ตอนที่ 2) อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งเตือนมายังประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางผ่านถนนก่อสร้างนี้ โปรดใชความระ


รายละเอียด...

.................................................................................

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย. 2005 แยก ทล. 33 - บ.คลอง 33 จังหวัดนครนายกงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง

14 ส.ค. 2558

 

ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2558 หน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ได้แก่ กฟภ.วิหารแดง ได้เข้าดำเนินการรื้อย้ายเสา และสายส่งกระแสไฟฟ้าบริเวณ กม.8+250 - 10+000 กฟภ.บ้านนา ดำเนินการรื้


รายละเอียด...

.................................................................................
ดูทั้งหมด...

หนังสือเวียน


ดูทั้งหมด...