ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการถนนเพื่อการท่องเที่ยว สาย นม.3138 ทล.304-บ้านไทยสามัคคี อ.วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา การประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมภาคประชาชนก่อนการก่อสร

29 ก.ค. 2558

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 กรมทางหลวงชนบท จัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนก่อนการก่อสร้าง และลงนามในบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่า


รายละเอียด...

.................................................................................

ประชุมติดตามงานก่อสร้างถนนสาย ง ถนนไสวประชาราษฎร (ถนนวัดคลองสี่) ผังเมืองรวมเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี

27 ก.ค. 2558

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 โครงการก่อสร้างถนนสาย ง ถนนไสวประชาราษฎร์ (ถนนวัดคลองสี่) ผังเมืองรวมเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี ได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ร่วมกับ


รายละเอียด...

.................................................................................

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย. 2005 แยก ทล. 33 - บ.คลอง 33 จังหวัดนครนายก ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย

17 ก.ค. 2558

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. โครงการฯ ได้จัดประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1-1/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.


รายละเอียด...

.................................................................................
ดูทั้งหมด...

หนังสือเวียน


ดูทั้งหมด...