นายกฤชเทพ สิมลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ : 11 ก.ค. 2559 15:00

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ถนนสาย บ้านคลองโคน - บ้านบางตะบูน จ.สมุทรสงคราม,เพชรบุรี

วันที่ : 14 ก.ค. 2559 14:45

คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมทล.1129-ทล.1098 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

วันที่ : 08 ก.ค. 2559 13:30

นายสมบูรณ์ กนกนภากุล ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ตรวจติดตามงานถนนสาย ง ถนนไสวประชาราษฎร์ (ถนนวัดคลองสี่) ผังเมืองรวมเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี

วันที่ : 07 ก.ค. 2559 15:00

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนโครงข่ายของ จังหวัดชุมพร

   

วันที่ : 07 ก.ค. 2559 14:30

ข่าวทั้งหมด

 
   
   

 

home