ข่าวประชาสัมพันธ์


ท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วม Morning Talk เพื่อแจ้งนโยบายของกรม

26 มี.ค. 2558

 

ท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วม Morning Talk เพื่อแจ้งนโยบายของกรม และเยี่ยมชมห้องสันทนาการของสำนักก่อสร้างทาง


รายละเอียด...

.................................................................................

แจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางก่อสร้างถนนสายแยกน้ำตกธารเสด็จ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11 มี.ค. 2558

 

โครงการก่อสร้างถนนสายแยกน้ำตกธารเสด็จ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางก่อสร้าง ขอได้โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหน


รายละเอียด...

.................................................................................

นายก อบต.เจ้าท่าและผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนสาย กส.4073 แยก ทล 2367 - บ้านสีถาน อ.กมลาไสย,ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

11 มี.ค. 2558

 

นายสนิท หรมาตย์ นายก อบต.เจ้าท่า ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิก ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ต.เจ้าท่า ร่วมตรวจสอบการก่อสร้างงานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณ กม.ที่ 27+


รายละเอียด...

.................................................................................
ดูทั้งหมด...

หนังสือเวียน


ดูทั้งหมด...