ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย สายเข้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

25 ก.พ. 2558

 

โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย สายเข้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นเส้นทางเข้าศูนย์ศึกษาการ


รายละเอียด...

.................................................................................

โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.108 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่

25 ก.พ. 2558

 

โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.108 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ ก่อสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้น


รายละเอียด...

.................................................................................

โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.1013 - บ้านห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

25 ก.พ. 2558

 

โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล. 1013 - บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เริ่มต้นโครงการที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก บริเวณบ้านห้วยโป่ง และสิ้นสุด


รายละเอียด...

.................................................................................
ดูทั้งหมด...

หนังสือเวียน


ดูทั้งหมด...