ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.108 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่

12 พ.ย. 2557

 

โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.108 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และรั


รายละเอียด...

.................................................................................

โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.1150 – ดอยม่อนล้าน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

12 พ.ย. 2557

 

โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.1150 – ดอยม่อนล้าน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียยงใหม่ เริ่มต้นจากแยกทางหลวงหมายเลข 1150ขึ้นสู่พื้นที่โครงการหลวงดอยม่อนล้าน สภาพเดิมช


รายละเอียด...

.................................................................................

โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.1013 - บ้านห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

12 พ.ย. 2557

 

โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล. 1013 - บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เริ่มต้นโครงการที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก บริเวณบ้านห้วยโป่ง และสิ้นสุด


รายละเอียด...

.................................................................................
ดูทั้งหมด...