ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการถนนเพื่อการท่องเที่ยว สาย นม.3138 ทล.304-บ้านไทยสามัคคี อ.วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา การประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมภาคประชาชนก่อนการก่อสร

29 ก.ค. 2558

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 กรมทางหลวงชนบท จัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนก่อนการก่อสร้าง และลงนามในบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่า


รายละเอียด...

.................................................................................

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย. 2005 แยก ทล. 33 - บ.คลอง 33 จังหวัดนครนายก ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย

17 ก.ค. 2558

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. โครงการฯ ได้จัดประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1-1/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.


รายละเอียด...

.................................................................................

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย ค เลี่ยงเมืองด้านใต้ จังหวัดสุโขทัยโครงการก่อสร้างถนนสาย ก (ตอนที่ 2) ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

14 ก.ค. 2558

 

โครงการก่อสร้างถนนสาย ก (ตอนที่ 2) ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.25 เมตร กว้าง 3.00 เมตร บริเว


รายละเอียด...

.................................................................................
ดูทั้งหมด...

หนังสือเวียน


ดูทั้งหมด...