ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการก ่อสร้างถนนสายแยกน้ำตกธารเสด็จ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งเตือนมายังประชาชนและนักท ่องเที่ยวที่ใช้เส้นทาง

12 ธ.ค. 2557

 

โครงการก ่อสร้างถนนสายแยกน้ำตกธารเสด็จ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งเตือนมายังประชาชนและนักท ่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางผ ่านถนนก ่อสร้างนี้ โปรดใช้ความระมัดระวัง


รายละเอียด...

.................................................................................

โครงการก่อสร้างถนน สาย ปท.3010 แยก ทล305 – บ้านคลองห้า จังหวัดปทุมธานีจัดประชุมหน่วยงานระบสาธารณูปโภคที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง

12 ธ.ค. 2557

 

โครงการฯ ได้จัดประชุมหน่วยงานระบสาธารณูปโภคที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมป


รายละเอียด...

.................................................................................

รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการ ถนนเลี่ยงเมือง บ.ทุ่งเสี้ยว - บ.สันป่าตอง - บ.หางดง (ตอนที่ 2) อ.หางดง, อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

29 พ.ย. 2557

 

นายดรุณ แสงฉาย รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการถนนเลี่ยงเมือง บ.ทุ่งเสี้ยว - บ.สันป่าตอง - บ.หางดง (ตอนที่ 2) อ


รายละเอียด...

.................................................................................
ดูทั้งหมด...

หนังสือเวียน


ดูทั้งหมด...