ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจราชการโครงการก่อสร้างถนนสาย กส.4073 แยกทางหลวงหมายเลข 2367 - บ้านสีถาน อ.กมลาไสย,ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

15 ม.ค. 2558

 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจราชการโครงการก่อสร้างถนนสาย กส.4073 แยกทางหลวงหมายเลข 2367 - บ้านสีถาน อ.กมลาไสย,ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างของโครงการฯ เมือวันที่


รายละเอียด...

.................................................................................

การประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน(กลุ่มย่อย) สายแยก ทล.34(กม.ที่26) เชื่อมทางหลวงชนบท สาย ฉช.3001 (ตอน1) จ.สมุทรปราการ

08 ม.ค. 2558

 

โครงการก่อสร้าง สายแยก ทล.34(กม.ที่26) เชื่อมทางหลวงชนบท สาย ฉช.3001 (ตอน1) จ.สมุทรปราการ ได้จักการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน(กลุ่มย่อย ครั้งที่่ 2) ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน โรงเรีย


รายละเอียด...

.................................................................................

วิศวกรใหญ่ตรวจราชการถนนเชื่อมทล.1129 ‐ ทล.1098 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

08 ม.ค. 2558

 

นายโกสินท์ ทิพยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่ กรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยคณะตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมทล.1129 ‐ ทล.1098 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้เข้ารับฟังบรรย


รายละเอียด...

.................................................................................
ดูทั้งหมด...

หนังสือเวียน


ดูทั้งหมด...