ข่าวประชาสัมพันธ์


ท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วม Morning Talk เพื่อแจ้งนโยบายของกรม

26 มี.ค. 2558

 

ท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วม Morning Talk เพื่อแจ้งนโยบายของกรม และเยี่ยมชมห้องสันทนาการของสำนักก่อสร้างทาง


รายละเอียด...

.................................................................................

โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.108 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่

14 มี.ค. 2558

 

ผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักก่อสร้างทาง และผู้อำนวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามเร่งรัด โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.108 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้ม


รายละเอียด...

.................................................................................

โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.1150 – ดอยม่อนล้าน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

13 มี.ค. 2558

 

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ตรวจติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.1150


รายละเอียด...

.................................................................................
ดูทั้งหมด...

หนังสือเวียน


ดูทั้งหมด...