• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • หนังสือเวียน

องค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2557

Update :7 สิงหาคม 2557

    ขอเผยแพร่องค์ความรู้ จำนวน 3 องค์ความรู้ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://drrtp.drr.go.th
    ดูรายละเอียด...

โครงการหลวง ถนนสายแยก ทล.1013 - บ้านห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

Update :17 มิถุนายน 2557

    โครงการก่อสร้าง ถนนสายแยก ทล. 1013 - บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เริ่มต้นโครงการที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก บริเวณบ้านห้วยโป่ง และสิ้นสุดโครงการกิโลเมตรที่ 16+950 บ
    ดูรายละเอียด...

โครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ช่วงบ้านหนองแขมน้อย – บ้านหนองข้าวเหนียว – บ้านพุน้อย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

Update :17 มิถุนายน 2557

    โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายหาดสามร้อยยอด เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย เป็นเส้นทางเลียบชายหาดที่สวยงาม พร้อมสถานที่พักตากอากาศ ร้านอาหา
    ดูรายละเอียด...

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักก่อสร้างทาง ตรวจติดตามเร่งรัดงานก่อสร้าง โครงการถนนเลี่ยงเมือง บ.ทุ่งเสี้ยว - บ.สันป่าตอง - บ.หางดง (ตอนที่ 2) อ.หางดง, อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

Update :17 มิถุนายน 2557

    นายสุพร ไชยา ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ และ นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักก่อสร้างทาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างโ
    ดูรายละเอียด...

โครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย สายคลองเทียน - แยกลงหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Update :17 มิถุนายน 2557

    กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างถนนสายนี้ขึ้นเพื่อเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนในเขตจังหวัดเพชรบุรีเข้าสู่หาดชะอำ , อ่าวเทียน ฯลฯ นอกจากนี้ยังสา
    ดูรายละเอียด...

โครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะเร่งด่วน กลุ่มที่ 2 ถนนเลียบคลอง 7 ฝั่งตะวันออก ช่วงแยกทล.305 ถึง ทล.3312 จังหวัดปทุมธานี(DRR18)

Update :17 มิถุนายน 2557

    โครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะเร่งด่วน กลุ่มที่ 2 ถนนเลียบคลอง 7 ฝั่งตะวันออก ช่วงแยก ทล.305 - ทล.3312 จ.ปทุมธานี (DRR18) เป็นส่วนหนึ่งของงานยกระดับคันทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
    ดูรายละเอียด...

  
 
 
 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง