ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สาย ปท.3010 แยก ทล305 - บ้านคลองห้า จังหวัดปทุมธานี

24 พ.ย. 2557

 

โครงการถนน สาย ปท.3010 แยก ทล305 - บ้านคลองห้า จังหวัดปทุมธานี ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและจัดทำบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU) ระหว่างผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง


รายละเอียด...

.................................................................................

โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.108 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่

12 พ.ย. 2557

 

โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.108 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และรั


รายละเอียด...

.................................................................................

โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.1150 – ดอยม่อนล้าน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

12 พ.ย. 2557

 

โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.1150 – ดอยม่อนล้าน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียยงใหม่ เริ่มต้นจากแยกทางหลวงหมายเลข 1150ขึ้นสู่พื้นที่โครงการหลวงดอยม่อนล้าน สภาพเดิมช


รายละเอียด...

.................................................................................
ดูทั้งหมด...