ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งเตือนการใช้เส้นทางโครงการก่อสร้างถนนสายแยกน้ำตกธารเสด็จ

19 พ.ค. 2558

 

โครงการก่อสร้างถนนสายแยกน้ำตกธารเสด็จ อำ เภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางก่อสร้าง ขอได้โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพ


รายละเอียด...

.................................................................................

ประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ

08 พ.ค. 2558

 

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน) เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับทราบ


รายละเอียด...

.................................................................................

โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.1013-บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

22 เม.ย. 2558

 

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง ตรวจติดตามเร่งรัด โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.1013-บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558


รายละเอียด...

.................................................................................
ดูทั้งหมด...

หนังสือเวียน


ดูทั้งหมด...