ข่าวประชาสัมพันธ์

logo
สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)

วันที่ : 543 16:15

logo
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 นายสมบูรณ์ กนกนภากุล ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างโครงการถนนสายแยกทล.1263 - บ.ขุนแม่รวม ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 543 13:15

logo
เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง และนายสมสมัย แก้วบุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098

วันที่ : 543 10:30

logo
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะได้ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนสาย บ้านคลองโคน - บ้านบางตะบูน จ.สมุทรสงคราม ,เพชรบุรี

วันที่ : 543 10:00

logo
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098-ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 543 16:00

logo
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล.7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 4) (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 543 16:00

logo
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล.7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3) (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 543 16:00

logo
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล.7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 1) (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 543 15:30

logo
ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3-ทล.331 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สิงหาคม 2559)

วันที่ : 543 16:15

logo
ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.108 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ (ก.ค.59)

วันที่ : 543 16:00

หน้า