ข่าวกิจกรรม

logo
ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง และผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง (ตอนที่ 3) อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ (4 พ.ย. 60)

logo
การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิิงพระบรมศพฯ

logo
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมประชุมและลงพื้นตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (15 ส.ค. 60)

logo
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนสาย บ้านคลองโคน - บ้านบางตะบูน จ.สมุทรสงคราม ,เพชรบุรี (1 ส.ค. 60)

logo
ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโครงข่าย (กผง.) ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง (ตอนที่ 3) อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ (23 ก.ค. 60)

logo
ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง และผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย (22 ก.ค. 60)

logo
สำนักก่อสร้างทางจัดประชุมเร่งรัดงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่107+200) – ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ตอนที่ 1) (12 ก.ค. 60)

logo
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงชนบทเข้าเขื่อนรัชชประภา สาย สฎ.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 401-เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (24 มิ.ย. 60)

logo
ผู้อำนวยกลุ่มงานทางในพื้นที่เฉพาะ ประชุมติดตามความก้าวหน้างานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และความก้าวหน้า งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน แยก ทล.7 (กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่1-4) (25 เม.ย.60)

logo
สำนักก่อสร้างทาง ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนสาย อ้อมเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ตอนบ้านเขาตลาด - บ้านอ่างเสือดำ) อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (18 เม.ย. 60)

ข่าวทั้งหมด

หน้า