ข่าวกิจกรรม

logo
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงชนบทเข้าเขื่อนรัชชประภา สาย สฎ.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 401-เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (24 มิ.ย. 60)

logo
ผู้อำนวยกลุ่มงานทางในพื้นที่เฉพาะ ประชุมติดตามความก้าวหน้างานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และความก้าวหน้า งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน แยก ทล.7 (กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่1-4) (25 เม.ย.60)

logo
สำนักก่อสร้างทาง ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนสาย อ้อมเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ตอนบ้านเขาตลาด - บ้านอ่างเสือดำ) อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (18 เม.ย. 60)

logo
ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง สำนักก่อสร้างทาง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2560 (11-18 เมษายน 2560) โครงการก่อสร้างถนน สายแยก ทล.1098 - ทล.1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (15 เม.ย. 60)

logo
ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ อำนวยการด้านความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ อำเภอท่าใหม่และอำเภอนายายอาม จ.จันทบุรี (14 เม.ย. 60)

logo
ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการหน่วยร่วมอำนวยการ ด้านความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์แกลง จ.ระยอง (14 เม.ย. 60)

logo
ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในพื้นที่เฉพาะ สำนักก่อสร้างทาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ในพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย (8 เม.ย. 60)

logo
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมาย 7 (กม.ที่ 107+200) – ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ณ.ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง (ตอนที่ 1) (7 เม.ย. 60)

logo
ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในพื้นที่เฉพาะ สำนักก่อสร้างทาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง (ตอนที่ 3) อ.สันป่าตอง,หางดง จ.เชียงใหม่ (7 เม.ย. 60)

logo
วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมาย 7 (กม.ที่ 107+200) – ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ตอนที่ 2) (3 เม.ย. 60)

ข่าวทั้งหมด

หน้า