สถานที่ติดต่อ

ติดต่อ สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ : 02-551-5598

e-mail : road@drr.go.th