นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายพรพุฒ นัทธี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักโครงการสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสรวิทย์ วัฒนเชษฐ์ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ เจ้าหน้าที่สำนักก่อสร้างทาง และบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานให้การต้อนรับบรรยายสรุปความก้าวหน้าการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก รวมถึงความคืบหน้ากรรมสิทธิ์ที่ดินและการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ท่านรองอธิบดีได้เน้นย้ำให้โครงการรีบเร่งดำเนินการวางแผนการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะในส่วนฐานรากกลางน้ำ รวมถึงได้มอบนโยบายในการแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการเข้าพื้นที่ก่อสร้างโดยเร็วต่อไป

 

วันที่ : 20 มี.ค. 2561 12:15

logo
สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)

วันที่ : 25 ธ.ค. 2560 16:15

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 นายสมบูรณ์ กนกนภากุล ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างโครงการถนนสายแยกทล.1263 - บ.ขุนแม่รวม ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 12 ธ.ค. 2560 13:15

เมื่อ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง (ตอนที่ 3) อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่

วันที่ : 12 ธ.ค. 2560 11:45

เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง และนายสมสมัย แก้วบุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098

วันที่ : 28 พ.ย. 2560 10:30

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะได้ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนสาย บ้านคลองโคน - บ้านบางตะบูน จ.สมุทรสงคราม ,เพชรบุรี

วันที่ : 28 พ.ย. 2560 10:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098-ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 16:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล.7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 4) (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 16:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล.7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3) (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 16:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล.7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 1) (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 15:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.4058 แยก ทล.3138 – ทล.344 อ.บ้านค่าย, วังจันทร์ จ.ระยอง ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ช่วงเริ่มต้นก่อสร้าง) และลงนามในบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU)

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 12:45

โครงการก่อสร้างถนนสาย ง1, ง2, ง4 และ ง5 ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) หลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 12:30

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง และผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง (ตอนที่ 3) อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ (4 พ.ย. 60)

วันที่ : 10 พ.ย. 2560 09:00

การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิิงพระบรมศพฯ

วันที่ : 25 ต.ค. 2560 12:15

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมประชุมและลงพื้นตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (15 ส.ค. 60)

วันที่ : 15 ส.ค. 2560 14:30

ข่าวทั้งหมด
ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 10:00

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม สาย ก2 และ ก3 ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

การดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม สาย ก2 และ ก3 ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาโครงการฯ ดำเนินการรื้อย้ายผิวจราจรเดิม และงานวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร สำหรับการก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2561 นี้ โครงการฯ จะดำเนินการก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร และงานคันหินรางตื้น

วันที่ : 20 มี.ค. 2561 15:00

ความคืบหน้างานก่อสร้างการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักโครงการสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ความคืบหน้างานก่อสร้าง ณ ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างได้ผลงานสะสม 15.111% เร็วกว่าแผนงาน 1.570% โดยยังคงมีพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างแขวงทางหลวงชนบทสระบุรีเร่งรัดการจ่ายเงินค่าชดเชย ซึ่งปัจจุบันสามารถส่งมอบพื้นที่เพื่อการก่อสร้างได้แล้ว 85.910% ในส่วนผลงานการก่อสร้างเดือนนี้ประกอบด้วยงานเทคอนกรีตฐานรากสะพาน P1 และ P2 งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ P5 และ P6 งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มใช้งานแบบ Static Load Test และ Dynamic Load Test และงานนั่งร้านกลางน้ำ  

วันที่ : 20 มี.ค. 2561 13:00

test

ccccccc

วันที่ : 08 พ.ย. 2560 14:15

ข่าวทั้งหมด

 
   
   

 

home