รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงชนบทเข้าเขื่อนรัชชประภา สาย สฎ.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 401-เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (24 มิ.ย. 60)

วันที่ : 24 มิ.ย. 2560 14:00

ผู้อำนวยกลุ่มงานทางในพื้นที่เฉพาะ ประชุมติดตามความก้าวหน้างานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และความก้าวหน้า งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน แยก ทล.7 (กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่1-4) (25 เม.ย.60)

วันที่ : 25 พ.ค. 2560 15:15

สำนักก่อสร้างทาง ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนสาย อ้อมเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ตอนบ้านเขาตลาด - บ้านอ่างเสือดำ) อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (18 เม.ย. 60)

วันที่ : 18 เม.ย. 2560 15:30

ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง สำนักก่อสร้างทาง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2560 (11-18 เมษายน 2560) โครงการก่อสร้างถนน สายแยก ทล.1098 - ทล.1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (15 เม.ย. 60)

วันที่ : 15 เม.ย. 2560 15:15

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ อำนวยการด้านความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ อำเภอท่าใหม่และอำเภอนายายอาม จ.จันทบุรี (14 เม.ย. 60)

วันที่ : 14 เม.ย. 2560 15:15

ข่าวทั้งหมด
ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย บ้านท่าม่วง – บ้านบางเบิด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:30

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ถนนสายแยก ทล.3201 – บ้านบางจาก อ.ปะทิว จ.ชุมพร(ก.ค.59)

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:15

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ก.ค.59)

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:15

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง ถนนสายแยก ทล.1009 - บ้านเมืองอาง ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:00

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สฎ.3062 แยก ทล.401 - เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี (ก.ค.59)

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:00

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3-ทล.331 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (กรกฎาคม 2559)

วันที่ : 07 ก.ค. 2559 15:15

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย ปท.3010 แยก ทล.305-บ้านคลองห้า จ.ปทุมธานี (มิถุนายน 2559)

วันที่ : 22 มิ.ย. 2559 16:30

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1148-โครงการพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (มิถุนายน 2559)

วันที่ : 22 มิ.ย. 2559 15:45

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.41-ทล.401 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี (มิถุนายน 2559)

วันที่ : 22 มิ.ย. 2559 15:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 
   
   

 

home