รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงชนบทเข้าเขื่อนรัชชประภา สาย สฎ.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 401-เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (24 มิ.ย. 60)

วันที่ : 24 มิ.ย. 2560 14:00

ผู้อำนวยกลุ่มงานทางในพื้นที่เฉพาะ ประชุมติดตามความก้าวหน้างานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และความก้าวหน้า งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน แยก ทล.7 (กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่1-4) (25 เม.ย.60)

วันที่ : 25 พ.ค. 2560 15:15

สำนักก่อสร้างทาง ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนสาย อ้อมเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ตอนบ้านเขาตลาด - บ้านอ่างเสือดำ) อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (18 เม.ย. 60)

วันที่ : 18 เม.ย. 2560 15:30

ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง สำนักก่อสร้างทาง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2560 (11-18 เมษายน 2560) โครงการก่อสร้างถนน สายแยก ทล.1098 - ทล.1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (15 เม.ย. 60)

วันที่ : 15 เม.ย. 2560 15:15

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ อำนวยการด้านความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ อำเภอท่าใหม่และอำเภอนายายอาม จ.จันทบุรี (14 เม.ย. 60)

วันที่ : 14 เม.ย. 2560 15:15

ข่าวทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098-ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 16:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล.7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 4) (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 16:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล.7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3) (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 16:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล.7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 1) (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 15:30

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3-ทล.331 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สิงหาคม 2559)

วันที่ : 16 ส.ค. 2559 16:15

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.108 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ (ก.ค.59)

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 16:00

โครงการก่อสร้างถนนเพื่อสนับสนุนพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.108 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย (ตอนที่ 2) ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ (ก.ค.59)

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:45

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง (ตอนที่ 3) อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ (ก.ค.59)

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:45

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง อ.กระบุรี จ.ระนอง(ก.ค.59)

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:45

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายทางเข้าน้ำตกบกกราย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ก.ค.59)

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 
   
   

 

home