คณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมประชุมและลงพื้นตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (15 ส.ค. 60)

วันที่ : 15 ส.ค. 2560 14:30

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนสาย บ้านคลองโคน - บ้านบางตะบูน จ.สมุทรสงคราม ,เพชรบุรี (1 ส.ค. 60)

วันที่ : 01 ส.ค. 2560 14:30

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโครงข่าย (กผง.) ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง (ตอนที่ 3) อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ (23 ก.ค. 60)

วันที่ : 23 ก.ค. 2560 14:15

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง และผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย (22 ก.ค. 60)

วันที่ : 22 ก.ค. 2560 14:15

สำนักก่อสร้างทางจัดประชุมเร่งรัดงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่107+200) – ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ตอนที่ 1) (12 ก.ค. 60)

วันที่ : 12 ก.ค. 2560 14:00

ข่าวทั้งหมด
ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย บ้านท่าม่วง – บ้านบางเบิด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:30

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ถนนสายแยก ทล.3201 – บ้านบางจาก อ.ปะทิว จ.ชุมพร(ก.ค.59)

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:15

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ก.ค.59)

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:15

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง ถนนสายแยก ทล.1009 - บ้านเมืองอาง ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:00

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สฎ.3062 แยก ทล.401 - เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี (ก.ค.59)

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:00

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3-ทล.331 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (กรกฎาคม 2559)

วันที่ : 07 ก.ค. 2559 15:15

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย ปท.3010 แยก ทล.305-บ้านคลองห้า จ.ปทุมธานี (มิถุนายน 2559)

วันที่ : 22 มิ.ย. 2559 16:30

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1148-โครงการพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (มิถุนายน 2559)

วันที่ : 22 มิ.ย. 2559 15:45

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.41-ทล.401 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี (มิถุนายน 2559)

วันที่ : 22 มิ.ย. 2559 15:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 
   
   

 

home