คณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมประชุมและลงพื้นตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (15 ส.ค. 60)

วันที่ : 15 ส.ค. 2560 14:30

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนสาย บ้านคลองโคน - บ้านบางตะบูน จ.สมุทรสงคราม ,เพชรบุรี (1 ส.ค. 60)

วันที่ : 01 ส.ค. 2560 14:30

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโครงข่าย (กผง.) ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง (ตอนที่ 3) อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ (23 ก.ค. 60)

วันที่ : 23 ก.ค. 2560 14:15

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง และผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย (22 ก.ค. 60)

วันที่ : 22 ก.ค. 2560 14:15

สำนักก่อสร้างทางจัดประชุมเร่งรัดงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่107+200) – ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ตอนที่ 1) (12 ก.ค. 60)

วันที่ : 12 ก.ค. 2560 14:00

ข่าวทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098-ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 16:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล.7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 4) (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 16:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล.7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3) (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 16:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล.7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 1) (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 15:30

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3-ทล.331 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สิงหาคม 2559)

วันที่ : 16 ส.ค. 2559 16:15

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.108 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ (ก.ค.59)

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 16:00

โครงการก่อสร้างถนนเพื่อสนับสนุนพื้นที่โครงการหลวง สายแยก ทล.108 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย (ตอนที่ 2) ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ (ก.ค.59)

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:45

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง (ตอนที่ 3) อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ (ก.ค.59)

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:45

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง อ.กระบุรี จ.ระนอง(ก.ค.59)

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:45

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายทางเข้าน้ำตกบกกราย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ก.ค.59)

วันที่ : 04 ส.ค. 2559 15:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 
   
   

 

home