สำนักก่อสร้างทางจัดประชุมเร่งรัดงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่107+200) – ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ตอนที่ 1) (12 ก.ค. 60)

รูปภาพ: 

  

            วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางสาวหทัยรัตน์ มณีเทศ วิศวกรประจำโครงการ เป็นประธานที่ประชุมเร่งรัดงาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่107+200) – ท่าเรือแหลมฉบัง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ตอนที่ 1) โดยมีสถานะงานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้  
จำนวนผู้ถูกเวนคืนทั้งหมด
110 แปลง  
จ่ายค่าชดเชย 75% แล้ว 83 แปลง / อยู่ระหว่างเรียกมารับเช็ค 16 แปลง / แจ้งก่อนวางทรัพย์ 7 แปลง
ค้างจ่าย 2 แปลง / ไม่มาทำสัญญา 2 แปลง

วันที่: 
พุธ, กรกฎาคม 12, 2017 - 14:00