นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนสาย บ้านคลองโคน - บ้านบางตะบูน จ.สมุทรสงคราม ,เพชรบุรี (1 ส.ค. 60)

รูปภาพ: 

 

            วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00น. นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายไกรวัลย์ โรจนานุกูล
ผส.สทช.ที่4 (เพชรบุรี)ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนสาย บ้านคลองโคน - บ้านบางตะบูน จ.สมุทรสงคราม ,เพชรบุรี โดยมี
นายบัญชา บุญเทียม หัวหน้าโครงการ ที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง ได้บรรยายสรุปรายละเอียดความก้าวหน้าการก่อสร้างในโครงการและได้เน้นย้ำ
เรื่องการเร่งรัดเข้าพื้นที่เวนคืนเพื่อให้ระยะเวลาการก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาจ้าง

วันที่: 
อังคาร, สิงหาคม 1, 2017 - 14:30