ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม สาย ก2 และ ก3 ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รูปภาพ: 
ข่าววันที่: 
อังคาร, มีนาคม 20, 2018 - 15:00
info_teaser: 

การดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม สาย ก2 และ ก3 ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาโครงการฯ ดำเนินการรื้อย้ายผิวจราจรเดิม และงานวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร สำหรับการก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2561 นี้ โครงการฯ จะดำเนินการก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร และงานคันหินรางตื้น