Menu
home
>>
โครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้าม ทล.37 เชื่อมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

           นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้าม ทล.37 เชื่อมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายจักรกฤษณ์ กาญจนวิบุญ หัวหน้าโครงการ นายภทรชนก แก้วมีศรี วิศวกรประจำโครงการ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้า และแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมนำตรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงกา

ในการนี้ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้เน้นย้ำให้โครงการฯ อำนวยความสะดวกปลอดภัยทั้งในเส้นทางและบริเวณทางเเยกเชื่อมกับ ทล.37 โดยให้ตรวจสอบป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

 

นายภทรชนก แก้วมีศรี
วิศวกรประจำโครงการ
โทรศัพท์ 0899993538

นายจักรกฤษณ์ กาญจนวิบุญ
หัวหน้าโครงการ
โทรศัพท์ 0849440827

Scroll Up Skip to content