Menu
home
>>
สำนักก่อสร้างทาง เติมของใส่ “ตู้ปันสุข”

นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง พร้อมเจ้าหน้าที่ นำสิ่งของใส่ “ตู้ปันสุข”

เพื่อแจกจ่ายประชาชน ณ บริเวณหน้ากรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

 

Scroll Up Skip to content